Frameset - bekle

Predicate: bekle

Roleset id: bekle.01 - Birini ya da birşeyi beklemek

Roles:

Arg-0: bekleyen kişi (NOM)
Arg-1: beklenilen kişi/şey (ACC)

Example:

  Ben de seni bekliyordum zaten.

  Arg0: Ben de
  Arg1: seni
  Argm-adv: zaten

Roleset id: bekle.02 - Ummak

Roles:

Arg-0: uman kişi (NOM)
Arg-1: umulan şey (NOM)
Arg-3: nereden beklendiği (ABL)

Example:

  Nikahtan bu kadar keramet bekleme!

  Arg3: Nikahtan
  Arg1: bu kadar keramet

Roleset id: bekle.03 - Korumak

Roles:

Arg-0: koruyan (NOM)
Arg-1: korunan (ACC)

Example:

  Eşyaları bekle.

  Arg1: Eşyaları