Frameset - becer

Predicate: becer

Roleset id: becer.01 - Üstesinden gelmek

Roles:

Arg-0: beceren kişi (NOM)
Arg-1: becerilen şey (ACC)

Example:

  Bu işi de becerdik

  Arg1: Bu işi (de)

Roleset id: becer.02 - Kirletmek

Roles:

Arg-0: kirleten (NOM)
Arg-1: kirlenen (ACC)

Example:

  Bayramlık elbiseni hemen becerdin.

  Arg1: Bayramlık elbiseni
  Argm-tmp: hemen