Frameset - bat

Predicate: bat

Roleset id: bat.01 - Gömülmek, aşağı inmek

Roles:

Arg-1: batan şey (NOM)

Example:

  Sonra hani bir gemimiz batmıştı.

  Arg1: bir gemimiz
  Argm-dis: Sonra hani

Roleset id: bat.02 - Saplanmak

Roles:

Arg-1: batan şey (NOM)
Arg-4: nereye battığı (DAT)

Example:

  Ayağına yolda diken batmıştı.

  Arg4: Ayağına
  Argm-loc: yolda
  Arg1: diken

Roleset id: bat.03 - Dokunmak, incitmek

Roles:

Arg-0: batan (NOM)
Arg-1: nereye/kime battığı (DAT)

Example:

  Onun her sözü bana batar.

  Arg0: Onun her sözü
  Arg1: bana

Roleset id: bat.04 - Kirlenmek

Roles:

Arg-1: kirlenen şey (NOM)

Example:

  Battı ortalık .

  Arg1: ortalık