Frameset - barın

Predicate: barın

Roleset id: barın.01 - Oturmak, yaşamak, tutunmak

Roles:

Arg-0: barınan (NOM)
Arg-2: barınılan yer (LOC)

Example:

  Seni burada barındırmazlar.

  Arg2: burada
  Arg0: Seni