Frameset - ban

Predicate: ban

Roleset id: ban.-1 - Maddelerin içine batırıp çıkarmak.

Roles:

Arg-0: banan kişi (NOM)
Arg-1: banılan şey (NOM_ACC)
Arg-2: banıldığı yer (DAT)

Example:

  Reçele ekmek banar, yerim.

  Arg2: Reçele
  Arg1: ekmek