Frameset - bakın

Predicate: bakın

Roleset id: bakın.01 - Çevreye göz gezdirmek, araştırmak

Roles:

Arg-0: bakınan (NOM)
Arg-1: nereye bakındığı (DAT)

Example:

  Etrafına bakındı fotoğrafçıları çağırmak için

  Arg1: Etrafına
  Argm-gol: fotoğrafçıları çağırmak için