Frameset - bahset

Predicate: bahset

Roleset id: bahset.01 - Bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak

Roles:

Arg-0: konuşan kişi (NOM)
Arg-2: kime anlatıldığı (DAT)
Arg-3: bahsedilen konu (ABL)

Example:

  O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti.

  Arg0: O
  Argm-mnr: yanıma oturarak
  Arg3: kara haberlerden, kötü rivayetlerden