Frameset - başvur

Predicate: başvur

Roleset id: başvur.01 - Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek

Roles:

Arg-0: başvuran (NOM)
Arg-1: başvurulan şey/yer (DAT)

Example:

  Fakat ben ona başvurmadan belki Hatice bana müracaat eder.

  Arg0: ben
  Arg1: ona
  Argm-dis: Fakat