Frameset - başla

Predicate: başla

Roleset id: başla.01 - Bir işe girişmek

Roles:

Arg-0: başlayan (NOM)
Arg-1: neye başladığı (DAT)
Arg-2: nasıl/ne ile başlanıldığı (WITH)

Example:

  Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı.

  Arg1: Şairliğe
  Argm-tmp: on sekiz yaşında
  Arg2: gazel ve rubailerle

Roleset id: başla.02 - Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak

Roles:

Arg-1: başlayan (NOM)
Arg-2: nasıl başladığı (WITH)

Example:

  Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar.

  Arg1: Şiirimiz
  Arg2: milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile

Roleset id: başla.03 - Görünmek

Roles:

Arg-1: görünen şey (NOM)

Example:

  Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı.

  Argm-tmp: Kasabanın kenar mahallelerinden sonra
  Arg1: bir mezarlık