Frameset - bağla

Predicate: bağla

Roleset id: bağla.01 - Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak

Roles:

Arg-0: bağlayan (NOM)
Arg-1: bağlanan (ACC)
Arg-2: bağlandığı yer (DAT)

Example:

  Bu konuyu nasıl buraya bağladığını bir türlü anlamıyorum.

  Arg1: Bu konuyu
  Arg2: buraya
  Argm-mnr: nasıl