Frameset - bağdaş

Predicate: bağdaş

Roleset id: bağdaş.01 - Anlaşmak, uymak

Roles:

Arg-0: bağdaşan (NOM)
Arg-1: ne ile bağdaştığı (WITH)

Example:

  Gerçekle bağdaşmayan ihtiraslar insanı tiksintiye zorluyor.

  Arg0: ihtiraslar
  Arg1: Gerçekle