Frameset - bağışla

Predicate: bağışla

Roleset id: bağışla.01 - Hoşgörmek, affetmek

Roles:

Arg-0: bağışlayan (NOM)
Arg-1: bağışlanan (ACC)
Arg-2: ne için bağışladığı / suç (NOM)

Example:

  Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak, babamı bağışlayınız, diyordu

  Arg1: babamı

Roleset id: bağışla.02 - Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek

Roles:

Arg-0: veren (NOM)
Arg-1: verilen şey (NOM_ACC)
Arg-2: kime verildiği (DAT)

Example:

  Ödünç aldığı parayı bile kendinden daha ihtiyaçlısına bağışlayan ancak bir masal adamıdır.

  Arg1: Ödünç aldığı parayı (ble)
  Arg2: kendinden daha ihtiyaçlısına