Frameset - bırak

Predicate: bırak

Roleset id: bırak.01 - Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak, terketmek

Roles:

Arg-0: bırakan kimse (NOM)
Arg-1: bırakılan şey / kişi (ACC)
Arg-2: nasıl bırakıldığı (yalnız, tek başına vb...) (NOM)
Arg-3: nereye bıraktığı (DAT)

Example:

  Kalemi masaya bıraktı.

  Arg1: Kalemi
  Arg3: masaya

Roleset id: bırak.02 - Belli bir fiyata vermeyi kabul etmek.

Roles:

Arg-0: bırakan kimse (NOM)
Arg-4: bırakıldığı kişi (DAT)

Example:

  Başkalarına on ikiye veriyoruz ama sana onar kuruştan bırakayım.

  Arg4: sana
  Argm-ext: onar kuruştan
  Argm-dis: ama

Roleset id: bırak.03 - teslim etmek, göndermek

Roles:

Arg-0: bırakan kimse (NOM)
Arg-1: bırakılan şey (NOM_ACC)
Arg-4: kime/nereye bırakıldığı (DAT)

Example:

  Eşyamı size bırakacağım.

  Arg1: Eşyamı
  Arg4: size

Roleset id: bırak.04 - Meydana getirmek.

Roles:

Arg-0: bırakan şey (NOM)
Arg-1: bırakılan şey (NOM)

Example:

  Bende iz bıraktı.

  Argm-loc: Bende
  Arg1: iz

Roleset id: bırak.05 - Kalmak

Roles:

Arg-1: bırakılan (NOM)
Arg-2: nerede bırakıldığı (LOC)

Example:

  Aranmadık yer bırakmadım.

  Arg1: Aranmadık yer