Frameset - bık

Predicate: bık

Roleset id: bık.01 - Usanmak

Roles:

Arg-0: bıkan kimse (NOM)
Arg-1: bıkılan şey (ABL)

Example:

  Kibrit kullanmaktan bıktığımız için bir eski çakmakla gazı yakmaktayız.

  Arg1: Kibrit kullanmaktan