Frameset - bürü

Predicate: bürü

Roleset id: bürü.-1 - Sarmak, kaplamak

Roles:

Arg-0: bürüyen (NOM)
Arg-1: neyi/nereyi bürüdüğü (ACC)

Example:

  Tarlayı otlar bürümüştü.

  Arg1: Tarlayı
  Arg0: otlar