Frameset - bük

Predicate: bük

Roleset id: bük.01 - Sertçe çevirmek

Roles:

Arg-0: büken kişi (NOM)
Arg-1: bükülen şey (ACC)

Example:

  Çelik halatı büktü.

  Arg1: Çelik halatı