Frameset - böl

Predicate: böl

Roleset id: böl.01 - Taksim etmek

Roles:

Arg-0: bölen kimse/şey (NOM)
Arg-1: bölünen şey (ACC)
Arg-4: böündüğü küçük üniteler, parça sayısı (DAT)
Arg-2: ne ile bölündüğü (WITH)

Example:

  Bir domates aldı, çakıyla dörde böldü.

  Arg1: Bir domates
  Arg2: çakıyla
  Arg4: dörde