Frameset - az

Predicate: az

Roleset id: az.01 - Taşkınlıkta ileri gitmek.

Roles:

Arg-0: azan (NOM)

Example:

  Çocuklar azdı.

  Arg0: Çocuklar