Frameset - ayart

Predicate: ayart

Roleset id: ayart.01 - kandırmak

Roles:

Arg-0: ayartan (NOM)
Arg-1: ayartılan (ACC)

Example:

  Güzel sözlerle kızı ayarttı.

  Arg1: kızı
  Argm-mnr: Güzel sözlerle