Frameset - ayarla

Predicate: ayarla

Roleset id: ayarla.01 - Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek

Roles:

Arg-0: ayarlayan kişi (NOM)
Arg-1: ayarlanan şey (ACC)
Arg-2: referans - neye göre ayarlandığı (NOM)

Example:

  Saati radyoya göre ayarlamalı.

  Arg1: Saati
  Arg2: radyoya göre

Roleset id: ayarla.02 - İş ayarlamak

Roles:

Arg-0: ayarlayan (NOM)
Arg-1: ayarlanan (ACC)
Arg-2: kimin için/neye ayarlandığı (DAT)

Example:

  Onun boşalttığı evi ayarladı kızına.

  Arg1: Onun boşalttığı evi
  Arg2: kızına

Example:

  O halimi görünce bir komşumuz, Kıbrıslı bir öğretmenin evimize talip olduğunu söyledi ve satışı ayarladı.

  Argm-tmp: O halimi görünce
  Arg0: bir komşumuz
  Arg1: satışı