Frameset - ayaklan

Predicate: ayaklan

Roleset id: ayaklan.01 - Başkaldırmak

Roles:

Arg-0: ayaklananlar (çoğul ya da topluluk) (NOM)