Frameset - ayır

Predicate: ayır

Roleset id: ayır.01 - Bölmek

Roles:

Arg-0: ayıran kişi (NOM)
Arg-1: ayrılan şey (ACC)
Arg-2: ayrılma miktarı (DAT)

Example:

  Elmayı dörde ayırdı.

  Arg1: Elmayı
  Arg2: dörde

Roleset id: ayır.02 - Saklamak, tahsis etmek

Roles:

Arg-0: ayıran kişi (NOM)
Arg-3: ayrılan şey (ABL)
Arg-4: kime/neye ayrıldığı (DAT)
Arg-3: ayrılan şey (NOM)

Example:

  Çocuklara pastadan biraz ayırdım.

  Arg4: Çocuklara
  Arg3: pastadan
  Argm-ext: biraz

Roleset id: ayır.03 - Birbirinden uzaklaştırmak.

Roles:

Arg-0: ayıran kişi (NOM)
Arg-1: ayrılan kişi (ACC)
Arg-3: kimden/neyden ayrıldığı (ABL)

Example:

  Karıyı kocasından ayırdılar.

  Arg1: Karıyı
  Arg3: kocasından