Frameset - ayıl

Predicate: ayıl

Roleset id: ayıl.-1 - Kendine gelmek

Roles:

Arg-0: ayılan kişi (NOM)

Example:

  Ayıldı ve Avrupa haşmetinin tesirini silkeledi üzerinden.