Frameset - avut

Predicate: avut

Roleset id: avut.01 - Teselli etmek.

Roles:

Arg-0: avutan kişi (NOM)
Arg-1: avutulan kişi/şey (ACC)

Example:

  Düşün, bir acın var ki ben avutamıyorum.

  Arg0: ben
  Arg1: acın

Roleset id: avut.02 - Oyalamak.

Roles:

Arg-0: avutan kişi (NOM)
Arg-1: avutulan kişi (ACC)
Arg-2: ne ile avutulduğu (WITH)

Example:

  Beni bebek gibi avutmak istiyordu.

  Arg1: Beni
  Argm-mnr: bebek gibi