Frameset - avun

Predicate: avun

Roleset id: avun.01 - Teselli bulmak.

Roles:

Arg-1: avunan kişi (NOM)

Example:

  Ne de olsa amcam; ya bir yabancıya varsa ne yapacaktık diye avunuyordu.

  Argm-cau: ya bir yabancıya varsa ne yapacaktık diye
  Arg1: amcam
  Argm-dis: Ne de olsa

Roleset id: avun.02 - Oyalanmak.

Roles:

Arg-1: avunan (NOM)
Arg-2: ne ile avunduğu (WITH)

Example:

  Dünyadan bezmiş bir hâli var, hiçbir şeyle avunamıyor.

  Arg2: hiçbir şeyle