Frameset - avla

Predicate: avla

Roleset id: avla.01 - Bir avı ele geçirmek

Roles:

Arg-0: avlayan (NOM)
Arg-1: avlanan (ACC)