Frameset - at

Predicate: at

Roleset id: at.01 - Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.

Roles:

Arg-0: atan (NOM)
Arg-1: atılan kişi/şey (ACC)
Arg-4: nereye/kime atıladığı (DAT)

Example:

  Taşı suya attı.

  Arg1: Taşı
  Arg4: suya

Roleset id: at.02 - Sille, tokat vurmak.

Roles:

Arg-0: atan (NOM)
Arg-1: atılan şey (NOM)

Example:

  Bana tokat attı.

  Arg1: tokat
  Argm-gol: Bana

Roleset id: at.03 - Ertelemek

Roles:

Arg-0: erteleyen (NOM)
Arg-1: ertelenen (ACC)
Arg-2: ne zamana ertelendiği (DAT)

Example:

  Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar.

  Arg1: Bu konunun tartışılmasını
  Arg2: gelecek haftaya

Roleset id: at.04 - Kötü bir işi birine yüklemek

Roles:

Arg-0: atan (NOM)
Arg-1: ne atıldığı (ACC)
Arg-4: kime/neye atıldığı (DAT)

Example:

  Suçu onun üzerine attılar.

  Arg1: Suçu
  Arg4: onun üzerine

Roleset id: at.05 - İstenilmeyenden kurtulmak

Roles:

Arg-0: atan (NOM)
Arg-1: atılan (NOM_ACC)
Arg-3: nereden atıldığı (ABL)

Example:

  Ahmet'i işten attılar.

  Arg1: Ahmet'i
  Arg3: işten

Roleset id: at.06 - ses çıkarmak

Roles:

Arg-0: ses çıkaran (atan) (NOM)
Arg-1: atılan (NOM)

Example:

  çığlık atmak, kahkaha atmak

  Arg1: çığlık, kahkaha

Predicate: imza_at

Roleset id: at.07 - Başarılı bir iş gerçekleştirmek

Roles:

Arg-0: imzalayan (NOM)
Arg-1: imzalanan (DAT)
Arg-2: nerede/hangi konuda imza attığı (LOC)

Example:

  Kevin Rudd, yeni kabinesinde ilklere imza attı.

  Arg0: Kevin Rudd
  Arg2: yeni kabinesinde
  Arg1: ilklere

Predicate: ortaya_at

Roleset id: at.08 - Söylemek, ileri sürmek

Roles:

Arg-0: öne süren (NOM)
Arg-1: öne sürülen (NOM_ACC)

Example:

  Televizyon kanalları kurulması önerisini ortaya attı.

  Arg1: Televizyon kanalları kurulması önerisini

Predicate: göz_at

Roleset id: at.09 - Bakıvermek

Roles:

Arg-0: bakan (NOM)
Arg-1: baktığı şey (DAT)

Predicate: can_at

Roleset id: at.10 - Çok istemek

Roles:

Arg-0: isteyen (NOM)
Arg-1: çok istediği şey (DAT)

Example:

  Onunla buluşmaya can atıyorum.

  Arg1: Onunla buluşmaya

Predicate: adım_at

Roleset id: at.11 - Adım atmak, yaklaşmak

Roles:

Arg-0: adım atan (NOM)
Arg-3: ne kadar yaklaştığı (NOM)

Example:

  Bana doğru bir adım atsa keşke...

  Arg3: bir
  Argm-gol: Bana doğru
  Argm-adv: keşke