Frameset - atıl

Predicate: atıl

Roleset id: atıl.01 - Hevesle atlamak

Roles:

Arg-0: atılan (NOM)
Arg-1: neye atıldığı (DAT)

Example:

  Yeni bir işe atılmak sanıldığı kadar kolay değil.

  Arg1: Yeni bir işe