Frameset - art

Predicate: art

Roleset id: art.01 - Çoğalmak

Roles:

Arg-1: artan (NOM)

Example:

  O zaman bedava binme olasılığı artardı.

  Arg1: bedava binme olasılığı
  Argm-dis: O zaman

Roleset id: art.02 - Bir miktar geri kalmak

Roles:

Arg-1: arta kalan şey (ABL)

Example:

  Dolmalardan arttı.

  Arg1: Dolmalardan