Frameset - ara

Predicate: ara

Roleset id: ara.01 - Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak

Roles:

Arg-0: arayan kişi/şey (NOM)
Arg-1: aranan kişi/şey (ACC)

Example:

  Dükkanın içinde gözleriyle bir şeyler aradı.

  Arg1: bir şeyler
  Argm-loc: Dükkanın içinde
  Argm-inst: gözleriyle

Roleset id: ara.02 - Özlemek

Roles:

Arg-0: özleyen (NOM)
Arg-1: özlenen (ACC)

Example:

  Seni çok arıyorum, Ziyacığım.

  Arg1: Seni
  Argm-ext: çok

Roleset id: ara.03 - Telefon etmek

Roles:

Arg-0: telefon eden (NOM)
Arg-1: telefon edilen (ACC)

Example:

  Dün akşam beni aramışsın.