Frameset - araştır

Predicate: araştır

Roleset id: araştır.01 - Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek

Roles:

Arg-0: araştıran (NOM)
Arg-1: araştırılan konu/şey (ACC)

Example:

  Bu konu daha önce çokça araştırılmış.

  Arg1: Bu konu
  Argm-tmp: daha önce
  Argm-ext: çokça