Frameset - arın

Predicate: arın

Roleset id: arın.01 - Temizlenmek

Roles:

Arg-0: temizlenen şey / kişi (NOM)
Arg-1: neyden temizlendiği (ABL)

Example:

  Hatalarından büyük ölçüde arındı.

  Arg1: Hatalarından
  Argm-ext: büyük ölçüde