Frameset - anla

Predicate: anla

Roleset id: anla.01 - Bir şeyin ne demek olduğunu kavramak

Roles:

Arg-0: anlayan kişi (NOM)
Arg-1: anladığı kişi/şey (ACC)

Example:

  Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım.

  Arg1: Kabul etmeyeceğini
  Arg0: ben
  Argm-tmp: daha o gün

Roleset id: anla.02 - Bir şey hakkında bilgisi bulunmak

Roles:

Arg-0: anlayan kişi (NOM)
Arg-1: anladığı konu (ABL)

Example:

  Denizcilikten hiç anlamam.

  Arg1: Denizcilikten
  Argm-neg: hiç

Roleset id: anla.03 - Yarar sağlamak

Roles:

Arg-0: anlayan (NOM)
Arg-3: neyden anladığı (ABL)
Arg-2: ne kadar anladığı (NOM)

Example:

  Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım.

  Arg3: Bu ilaçtan
  Arg2: hiçbir şey