Frameset - andır

Predicate: andır

Roleset id: andır.-1 - Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak

Roles:

Arg-0: andıran kişi/şey (NOM)
Arg-1: andırdığı kişi/şey (ACC)

Example:

  Şiirde gazete havadisini andıran bir mısra da bulunabilir.

  Arg0: bir mısra
  Arg1: gazete havadisini