Frameset - an

Predicate: an

Roleset id: an.01 - Düşünmek, hatırlamak

Roles:

Arg-0: anan kişi (NOM)
Arg-1: andığı kişi/şey (ACC)

Example:

  Onun bu fedakârlığını her yerde, her zaman minnetle anacağım.

  Arg1: Onun bu fedakârlığını
  Argm-mnr: minnetle
  Argm-loc: her yerde
  Argm-tmp: her zaman