Frameset - anımsa

Predicate: anımsa

Roleset id: anımsa.01 - Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak

Roles:

Arg-0: hatırlayan (NOM)
Arg-1: hatırlanan (ACC)

Example:

  Düşünüyorum da gizemli bir korkudan başka pek bir şey anımsamıyorum

  Arg1: gizemli bir korkudan başka pek bir şey