Frameset - amaçla

Predicate: amaçla

Roleset id: amaçla.01 - Bir amaca ulaşmayı istemek

Roles:

Arg-0: amaçlayan (NOM)
Arg-1: amaçlanan (ACC)
Arg-2: nasıl hedefe ulaşacağı (-erek, -arak da olabilir) (WITH)

Example:

  İlerdeki müzik yaşamı için tecrübe edinmeyi amaçlıyordu.

  Arg1: tecrübe edinmeyi
  Argm-gol: İlerdeki müzik yaşamı için