Frameset - algıla

Predicate: algıla

Roleset id: algıla.01 - İdrak etmek

Roles:

Arg-0: algılayan (NOM)
Arg-1: algılanan (ACC)
Arg-2: ne olarak algılandığı (NOM)

Example:

  Önceleri sadece bir göz yanılması veya benzerlik olarak algıladı yaralı bilincim.

  Arg2: bir göz yanılması veya benzerlik olarak
  Arg0: yaralı bilincim
  Argm-tmp: Önceleri

Example:

  Toplum da onu bizim gösterdiğimiz şekilde algıladı.

  Arg0: Toplum
  Arg1: onu
  Arg2: bizim gösterdiğimiz şekilde