Frameset - al

Predicate: al

Roleset id: al.01 - Bir şeyi ya da kişiyi bulunduğu yerden ayırmak

Roles:

Arg-0: alan kişi/şey (NOM)
Arg-1: alınan (NOM_ACC)
Arg-2: ne ile alındığı (WITH)
Arg-3: nereden alındığı (ABL)
Arg-4: nereye alındığı (DAT)

Example:

  Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı.

  Arg1: başındaki tülbendi
  Argm-mnr: Sağ elinin çevik bir hareketiyle
  Argm-mnr: çekip

Roleset id: al.02 - Satın almak

Roles:

Arg-0: alan kişi (NOM)
Arg-1: alınan şey (NOM)

Example:

  Marketten süt aldım.

  Arg1: süt
  Argm-dir: Marketten

Roleset id: al.03 - Kısaltmak, eksiltmek.

Roles:

Arg-0: kısaltan kişi (NOM)
Arg-3: nereden kısalttığı (ABL)

Example:

  Ceketin boyundan aldım.

  Arg3: Ceketin boyundan

Roleset id: al.04 - Temizlemek.

Roles:

Arg-0: temizleyen kişi (NOM)
Arg-1: temizlenen yer (ACC)
Arg-2: temizleme aleti (WITH)

Example:

  Karyolanın altını süpürge ile al.

  Arg1: Karyolanın altını
  Arg2: süpürge ile

Roleset id: al.05 - İçeri girmesini sağlamak

Roles:

Arg-0: alan kişi (NOM)
Arg-1: alınan kişi/şey (NOM_ACC)
Arg-4: alındığı yer (DAT)

Example:

  Delikanlıyı evine almış.

  Arg1: Delikanlıyı
  Arg4: evine

Roleset id: al.06 - Yol gitmek, yol almak

Roles:

Arg-0: alan kişi (NOM)
Arg-1: alınan şey (ACC)
Arg-2: aldığı zaman (LOC)

Example:

  O yolu bir saatte alırsınız.

  Arg1: O yolu
  Arg2: bir saatte

Roleset id: al.07 - Kazanç sağlamak.

Roles:

Arg-0: alan kişi (NOM)
Arg-1: alınan miktar (NOM)
Arg-3: alınma nedeni (ABL)

Example:

  Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar.

  Arg1: beş yüz lira
  Arg3: Bir pantolondan

Roleset id: al.08 - Kabul etmek

Roles:

Arg-0: kabul eden kişi (NOM)
Arg-1: kabul edilen (ACC)
Arg-2: kabul edildiği yer (DAT)

Example:

  İki hafta sonra beni işe aldılar.

  Arg1: beni
  Arg2: işe
  Argm-tmp: İki hafta sonra

Roleset id: al.09 - Yer almak, arasında bulunmak

Roles:

Arg-0: yer alan kişi/şey (NOM)
Arg-2: nerede yer aldığı (LOC)

Example:

  Eczacıbaşı Holding üçüncü sırada yer alıyor.

  Arg0: Eczacıbaşı Holding
  Arg2: üçüncü sırada
  Argm-lvb: yer

Roleset id: al.10 - Olarak kabul etmek (esas almak, baz almak vb...)

Roles:

Arg-0: alan (NOM)
Arg-2: alınan (ACC)
Arg-1: ne almak (NOM)

Example:

  Beşinci madde esas alındığında haksız bulunur.

  Arg2: Beşinci madde
  Arg1: esas

Roleset id: al.11 - bir duruma bürünmek (pozisyon, duruş almak vb...)

Roles:

Arg-0: bürünen (NOM)
Arg-1: durum (NOM_ACC)

Example:

  Kaleci pozisyonunu aldı.

  Arg0: Kaleci
  Arg1: pozisyonunu

Predicate: borç_al

Roleset id: al.12 - Birinden para veya bir şey almak

Roles:

Arg-0: borç alan (NOM)
Arg-2: kimden borç alındığı (ABL)
Arg-1: neyin borç alındığı (NOM)
Arg-3: ne kadar borç alındığı (NOM)

Example:

  Zamanında IMF'den borç aldığımız milyon dolarlara ne oldu ?

  Arg2: IMF'den
  Arg1: milyon dolarlara
  Argm-tmp: Zamanında

Predicate: risk_al

Roleset id: al.13 - Riske girmek

Roles:

Arg-0: risk alan (NOM)
Arg-1: nasıl risk aldığı (NOM)

Example:

  Kendini Avrupa'daki güçlerden ayırarak büyük bir risk aldı.

  Arg1: Kendini Avrupa'daki güçlerden ayırarak

Predicate: akıl_al

Roleset id: al.14 - Danışmak

Roles:

Arg-0: danışan (NOM)
Arg-1: danışılan (ABL)

Example:

  Senden akıl alacak değilim.

  Arg1: Senden

Predicate: biçim_al

Roleset id: al.15 - Biçimlenmek

Roles:

Arg-1: biçim alan (NOM)

Example:

  Su bulunduğu kabın biçimini aldı.

  Arg1: Su

Predicate: ele_al

Roleset id: al.16 - Bir konuyu görüşmek, incelemek

Roles:

Arg-0: ele alan (NOM)
Arg-1: ele alınan konu (NOM_ACC)

Example:

  Babacan Batı Trakya'daki Türk azınlıkları ele aldı.

  Arg0: Babacan
  Arg1: Batı Trakya'daki Türk azınlıkları

Predicate: hafife_al

Roleset id: al.17 - Küçümsemek

Roles:

Arg-0: küçümseyen (NOM)
Arg-1: küçümsenen (ACC)

Example:

  Beni bu kadar hafife alma.

  Arg1: Beni
  Argm-ext: bu kadar

Predicate: dikkate_al

Roleset id: al.18 - Hesaba katmak

Roles:

Arg-0: dikkate alan (NOM)
Arg-1: dikkate alınan (ACC)

Example:

  Annenin sözlerini dikkate al.

  Arg1: Annenin sözlerini

Predicate: nefes_al

Roleset id: al.19 - Havayı ciğerlerine çekmek

Roles:

Arg-0: nefes alan (NOM)

Predicate: göze_al

Roleset id: al.20 - Tehlikeyi önceden kabul etmek

Roles:

Arg-0: göze alan (NOM)
Arg-1: tehlike (ACC)

Example:

  Ben herşeyi göze aldım.

  Arg0: Ben
  Arg1: herşeyi

Predicate: yara_al

Roleset id: al.21 - Yaralanmak

Roles:

Arg-1: yaralanan (NOM)

Example:

  Sırtımdan yara aldım.

Predicate: haber_al

Roleset id: al.22 - Kendisine bildirilmek

Roles:

Arg-1: haber alan (NOM)
Arg-2: haber kaynağı (ABL)

Example:

  Gittiğinden beri ondan haber alamadım.

  Arg2: ondan
  Argm-tmp: Gittiğinden beri

Predicate: duş_al

Roleset id: al.23 - Yıkanmak

Roles:

Arg-0: yıkanan (NOM)

Predicate: ciddiye_al

Roleset id: al.24 - Önem vermek, inanmak

Roles:

Arg-0: ciddiye alan (NOM)
Arg-1: ciddiye alınan kişi/şey (ACC)

Example:

  Bence söylediklerimi ciddiye almalısın.

  Arg1: söylediklerimi
  Argm-adv: Bence

Predicate: kaleme_al

Roleset id: al.25 - yazmak

Roles:

Arg-0: yazan (NOM)
Arg-1: yazılan (ACC)

Example:

  İzlenimlerini kaleme aldı .

  Arg1: İzlenimlerini

Predicate: karar_al

Roleset id: al.26 - karar vermek

Roles:

Arg-0: karar veren (NOM)
Arg-1: karar (NOM_ACC)

Example:

  TBMM malum yasayı kaldırma kararı aldı.

  Arg0: TBMM
  Arg1: malum yasayı kaldırma