Frameset - alın

Predicate: alın

Roleset id: alın.01 - İncinmek, kırılmak

Roles:

Arg-0: incinen (NOM)
Arg-1: incindiği şey/kişi/davranış (DAT)
Arg-1: incindiği şey/kişi/davranış (ABL)

Example:

  Bu sözlerime alınmış.

  Arg1: Bu sözlerime

Example:

  Bu laflarından alınmış

  Arg1: Bu laflarından