Frameset - alış

Predicate: alış

Roleset id: alış.01 - Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek.

Roles:

Arg-0: alışan (NOM)
Arg-2: alıştığı şey (DAT)

Example:

  Muhtaç değiliz ama ben çalışmaya alıştım.

  Argm-dis: ama
  Arg0: ben
  Arg2: çalışmaya