Frameset - aktar

Predicate: aktar

Roleset id: aktar.01 - Bir şeyi bir yerden, başka bir yere geçirmek.

Roles:

Arg-0: aktaran (NOM)
Arg-1: aktarılan (ACC)
Arg-4: nereye/kime aktarıldığı (DAT)

Example:

  Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.

  Arg1: Derdini
  Arg4: size