Frameset - ak

Predicate: ak

Roleset id: ak.01 - Sıvı maddelerin bir yerden başka bir yere doğru gitmesi

Roles:

Arg-1: akan şey (NOM)
Arg-3: nereden aktığı (ABL)
Arg-4: nereye doğru aktığı (DAT)

Example:

  Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış.

  Arg1: Sakarya
  Arg3: bu köprünün altından
  Argm-tmp: Eskiden

Roleset id: ak.02 - Sıvı sızdırmak

Roles:

Arg-1: akan şey (NOM)

Example:

  Dam akıyor.

  Arg1: Dam

Roleset id: ak.03 - Art arda ve toplu olarak gitmek

Roles:

Arg-0: akan kişi/ler (NOM)
Arg-3: nereden yolculuğa başladıkları (ABL)
Arg-4: nereye doğru gittikleri (DAT)

Example:

  Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim'e doğru akıyorlardı.

  Arg0: Öfkeli insanlar
  Arg4: Taksim'e doğru
  Argm-mnr: el ele, omuz omuza