Frameset - ada

Predicate: ada

Roleset id: ada.01 - Ayırmak, tahsis etmek

Roles:

Arg-0: adayan kişi (NOM)
Arg-1: adanılan şey (ACC)
Arg-2: kime/neye adadığı (DAT)

Example:

  Nasılsa altındaki arabayı edinmişti, bütün sevme gücünü de bu arabaya adamıştı.

  Arg1: bütün sevme gücünü
  Arg2: bu arabaya