Frameset - acındır

Predicate: acındır

Roleset id: acındır.-1 - Birinin acımasına yol açmak, birini merhamete getirmek

Roles:

Arg-0: acındıran (NOM)
Arg-1: acındırılan (ACC)
Arg-2: kime/neye acındırdığı (DAT)

Example:

  Maksadı beni kendisine acındırıp tekrar benimle barışmaktı.

  Arg1: beni
  Arg2: kendisine