Frameset - acı

Predicate: acı

Roleset id: acı.01 - Tadı acı duruma gelmek

Roles:

Arg-1: tadı acıyan şey (NOM)

Example:

  Yağ acıdı.

  Arg1: Yağ

Roleset id: acı.02 - Acılı, ağrılı olmak

Roles:

Arg-1: acılı olan şey (NOM)

Example:

  Nasıl acıdı elim, sopa elimden düştü.

  Arg1: elim
  Argm-mnr: Nasıl

Roleset id: acı.03 - Merhamet etmek

Roles:

Arg-0: acıyan (NOM)
Arg-2: acınan şey/kimse (DAT)

Example:

  Çekikgöz, temiz giyimli sarhoş beyin gözlerindeki yaşları fark edince ona acıdı.

  Arg2: ona
  Argm-tmp: fark edince
  Arg0: Çekikgöz