Frameset - abart

Predicate: abart

Roleset id: abart.-1 - Bir şeyi olduğundan daha önemli, daha büyük göstermek

Roles:

Arg-0: abartan (NOM)
Arg-1: abartılan şey/kimse (ACC)

Example:

  Kusura bakmayın ama, dadınız bu temizlik işini pek bir abartıyor.

  Arg0: dadınız
  Arg1: bu temizlik işini
  Argm-mnr: pek bir
  Argm-dis: ama