Frameset - abartıl

Predicate: abartıl

Roleset id: abartıl.-1 - Abartma işine konu olmak

Roles:

Arg-1: abartılan şey/kimse (NOM)

Example:

  Şüphesiz siviller öldü, ancak sayı abartılıyor.

  Arg: