Frameset - aban

Predicate: aban

Roleset id: aban.01 - Bir yere yaslanmak, dayanmak

Roles:

Arg-0: abanan (NOM)
Arg-2: nereye/kime abanıldığı (DAT)

Example:

  Kapıdan çıkar çıkmaz yüreğime dağlar taşlar abandı sanki.

  Arg0: taşlar
  Arg2: yüreğime
  Argm-tmp: çıkmaz