Frameset - aş

Predicate:

Roleset id: aş.01 - Geçmek , üstesinden gelmek

Roles:

Arg-0: aşan kişi/şey (NOM)
Arg-1: aştığı şey (ACC)

Example:

  Sokulganlığı aşarak girişkenlik derecesini bulmuştu.

  Arg1: Sokulganlığı